Neem contact op!

Gebruik het contactformulier hiernaast

Directeur
Barbara van Waardhuizen
 

Projectleider Track the Talent Amsterdam/projectmanager franchise:
Marieke Andriesse
 

Financiën:
Geneviève Loriaux
 

Herengracht 218
1016 BT Amsterdam
Nederland

Track the Talent

089.JPG

Over TTT

Missie

praktisch geschoolde jongeren stimuleren om verder te studeren na het VMBO om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Visie

TtT wil (praktisch geschoolde) jongeren meer kans bieden om een baan te vinden die bij hen past waardoor ze een toekomst op kunnen bouwen. Dit vraagt om een interactief en enthousiast programma.

Track the Talent is in 2006 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Hart voor Amsterdam en Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam. Sinds november 2011 is het project verworden tot een zelfstandige stichting, namelijk Stichting Track the Talent.

Het project Track the Talent biedt groepen van 12 jongeren (15-25 jaar) een programma van circa 12 weken waarin zij wekelijks getraind worden in het vergroten van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontwikkelen van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het project brengt de jongeren in direct contact met (top)managers uit het bedrijfsleven maar ook met sporters, musici, acteurs, etc. Doordat de jongeren bij bedrijven op bezoek gaan krijgen zij een realistische kijk op het bedrijfsleven en verwerven ze inzicht in de mogelijkheden bij verschillende bedrijven. Trainingen zijn gericht op oriëntatie op de arbeidsmarkt, communiceren en solliciteren. Bij alle trainingen komt ook ontwikkeling van sociale vaardigheden aan bod.

Onderdeel van het programma is een proefsollicitatie bij één van de bedrijven, gevolgd door een nabespreking. Aan het eind van het project ontvangen de jongeren een certificaat tijdens een feestelijke uitreiking.

Programma op maat

Jongeren en bedrijven spelen een actieve rol bij de samenstelling van het programma. Jongeren geven aan op welk gebied zij geschoold willen worden. De trainingen worden gegeven door professionals van de deelnemende bedrijven.

Werving jongeren

Track the Talent werkt samen met verschillende scholen en jongerencentra om jongeren te werven en te selecteren voor deelname aan het project.

DSY

Track the Talent is geïnspireerd door de New Yorkse Development School of Youth, het Amerikaanse talentenprogramma van All Stars Project Inc. In New York worden jaarlijks meer dan 500 jongeren getraind door ‘Corporate America’.

Stichting Track the Talent

Stichting Track the Talent beschikt over een groot netwerk van bedrijven in Nederland. Zij vervult in het project de rol van makelaar: haar inzet bestaat uit het enthousiasmeren van het bedrijfsleven voor het project door middel van acquisities, werkgroepbijeenkomsten, evaluaties en brainstormsessies.